domingo, outubro 14, 2007

SOME VELVET MORNING

Pídenche o extraordinario mais, aínda que che gusta habitar no espazo superior das nubes, tes unha alma e tes un corpo, e ninguén che explicou as razóns desta penitencia estraña...

E, de socato, esnaquízase a hucha de cristal e, era tan fermosa e transparente que u-lo ourive que recompoñerá os anacos...?

terça-feira, outubro 09, 2007

LET ME IN

...un botón de prata, un xardín de Babilonia, unha lufada interesante entre as rúas de outubro...

sexta-feira, outubro 05, 2007

MOMO

Gocemos do tempo...